Materiały filmowe poniżej to cykl wykładów doc. Józefa Kosseckiego pod tytułem „Społeczne Procesy Poznawcze” nagrane przez NAI Warszawa

W dwunastu odcinkach Józef Kossecki przedstawia nowoczesną teorię poznania. Cykl ten jest podstawą dla innych wykładów; sam w sobie bardzo ułatwia poznawianie i rozumienie świata.