Uogólniona jakościowa teoria informacji w zastosowaniu do wybranych zagadnień filozoficznych – Dorobek Grzegorz

Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach – Józef Kossecki

Magia myślenia a myślenie magiczne w ujęciu cybernetycznym – Górny Maciej H.

Propedeutyka filozofii – Ajdukiewicz Kazimierz

Naukowe Podstawy Nacjokratyzmu – Józef Kossecki

Planowanie Zaludnienia – Walenty Majdański

Józef Kossecki – Metoda psychologiczna socjologii w ujęciu prof. Leona Petrażyckiego

Henryk Piętka – Wstęp do Nauki Prawa – wydanie drugie.

Leon Petrażycki – O nauce prawie i moralności.

Leon Petrażycki – O pobudkach postępowania i istocie moralności i prawa

Wstęp do nauki prawa i moralności – Leon Petrażycki

Teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim – Andrzej Wyszyński

Od zbrodni do kary – Paweł Horoszowski.

Główne kierunki filozofii – Kazimierz Ajdukiewicz.

Język i poznanie – Tom 1 – Kazimierz Ajdukiewicz

Język i poznanie – Tom 2 – Kazimierz Ajdukiewicz

Zarys Logiki – Kazimierz Ajdukiewicz

Konspiracje – Adam Doboszyński

Byłem agentem Stalina 1990 – Walter Krywicki

ETYKA – O. Józef Innocenty Maria Bocheński

Magia i religia – Wierciński Andrzej

Norman Abramson – Teoria informacji i kodowania

Psychologia Socjalizmu – Gustaw Le Bon

Zeszyty Oświęcimskie, nr 2, 1958 – fragment dotyczący demografii

Zeszyty Oświęcimskie, nr 2, 1958 – całość

 

Jędrecki Marek A. – Nauka i pseudonauka

Jędrecki Marek A. – Potępienie pornografii

Jędrecki Marek A. – Szkoła przyszłości

Jędrecki Marek A. – Zarządzanie bez zarządzania

Jędrecki Marek A. – Terroryzm prawny

Jędrecki Marek A. – Charakter narodowy Polaków

Żabiński Mariusz – Tolerancja – kod wolnomularstwa

Jędrecki Marek A. – Sztuka przez pryzmat charakterów

Jędrecki Marek A. – Charakter przed sądem

Jędrecki Marek A. – Cybernetyka a pożądanie

Jędrecki Marek A. – Cybernetyka człowieka

Jędrecki Marek A. – Kryteria doboru małżeńskiego

Jędrecki Marek A. – Nabici w reklamę

Literatura – lista materiałów, które trzeba przeczytać