Różnica między aksjomatem a pewnikiem

Różnica między aksjomatem a pewnikiem Fragment książki Propedeutyka filozofii Kazimierza Ajdukiewicza Nauki aprioryczne Nauki aprioryczne scharakteryzowaliśmy jako takie nauki, które nie uważają świadectwa doświadczenia za wystarczającą legitymację dla swych...

Monogamia i jej wpływ na rozwój społeczny

Fragmenty z książki Józefa Kosseckiego Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach (SOCJOLOGIA PORÓWNAWCZA CYWILIZACJI) Istnieje uwarunkowanie między monogamią, a własnością prywatną, tak samo jak między despotyzmem szczepowym czy państwowym, a poligamią....

Jednostronne teorie rozwoju społecznego

Teorie jednostronne – Biologizm cz1. Nauka porównawcza o cywilizacjach w ujęciu Feliksa Konecznego była pierwszą i do powstania socjocybernetyki jedyną próbą syntetycznego, nie jednostronnego ujęcia praw rządzących powstaniem i rozwojem społeczeństw F. Koneczny tym...