Kolektywna Konspiracja – Edward Griffin

Nasz kraj podąża ciągle w tym samym kierunku, głębiej i głębiej w kolektywizm, niezależnie od tego która partia jest u władzy, ponieważ obie w niego wierzą. Kilka fragmentów z książki Feliksa Konecznego O ład w historii: Każde zjawisko życia zbiorowego pojmuje się i...