Różnica między aksjomatem a pewnikiem

Różnica między aksjomatem a pewnikiem Fragment książki Propedeutyka filozofii Kazimierza Ajdukiewicza Nauki aprioryczne Nauki aprioryczne scharakteryzowaliśmy jako takie nauki, które nie uważają świadectwa doświadczenia za wystarczającą legitymację dla swych...