Trivium to metoda samodzielnego myślenia.

Samodzielnego myślenia nie można skutecznie nauczyć się w programie nauczania, w którym dominuje powtarzanie. Mechaniczne wbijanie w pamięć całych podręczników uczy posłuszeństwa i konformizmu. Umiejętność samodzielnego myślenia napędzana przez cykl obserwacji, weryfikacji, aktualizowania własnego obrazu o obiektywnie istniejącej rzeczywistości i działania w ramach gramatyki, logiki oraz retoryki.

Zbieramy tutaj materiały, które mniej lub bardziej będą pomocne w edukowaniu elit. Sami od siebie niewiele wniesiemy, oprócz zebrania [tłumaczenia na polski] w jedno miejsce odkryć i dokonań wielu ludzi z Polski i nie tylko. Przez słowo elita rozumiemy grupę ludzi, która potrafi myśleć i planować strategicznie, tak jak przedstawiał to Józef Kossecki podczas wykładów NAI.

John Taylor Gatto w swoich prelekcjach porusza kwestię kształcenia elit oraz różnice w programie nauczania w szkołach prywatnych i publicznych. W elitarnych szkołach z internatem kładzie się nacisk na zdyscyplinowany umysł, który zna samego siebie i zna zarówno swoje granice, jak i mocne strony.

Wydestylował on 14 zasad jakich uczeni są absolwenci w prywatnych elitarnych szkołach w USA:
1. Żaden uczeń nie powinien ukończyć szkoły bez znajomości teorii ludzkiej natury, motywów ich działania oraz wiedzy, jak wpłynąć na daną osobę tak, aby uzyskać pożądany efekt. Ogrom wiedzy na ten temat pochodzi z dziedzin takich jak historia, filozofia, teologia, literatura oraz prawo.
2. Konieczność posiadania przez absolwenta bogatego doświadczenia w zakresie czynnego komunikowania się. Sztuka pisania oraz oratorstwo.
3. Wgląd w główne formy instytucjonalne. Instytucje takie jak sądy, przedsiębiorstwa czy wojsko; włączając szczegóły koncepcji, którymi się kierują.  “władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie”
4. Ćwiczenia dobrych manier i uprzejmości.
5.  Nacisk na samodzielną pracę i samodzielność.
6. Ćwiczenia sportowe jako bezwzględnie jedyny sposób na nadanie wdzięku ludzkiej prezencji. Wdzięk ten przekłada się na władzę, a potem na pieniądze. Sport uczy także wytrzymałości w radzeniu sobie z bólem oraz nagłymi wypadkami.
7.  Teoria dostępu do każdego miejsca pracy i do każdej osoby.
8. Odpowiedzialność jako całkowicie podstawowa część programu nauczania. Wymóg od ucznia opieki nad koniem, podjęcia ważnych prac na rzecz społeczności lokalnej, objęcia przywództwa w klubach itp.  Branie odpowiedzialności kiedy zostanie to zaproponowane i zawsze dawanie z siebie więcej, niż jest wymagane.
9. Długoterminowy, ciężki do zrealizowania i rozległy projekt, który musi być kontrolowany systematycznie jakim jest osobisty kodeks norm postępowania. Norm w odniesieniu do wydajności, zachowania i do moralności.
10. Obeznanie z wielkimi dziełami z dziedziny muzyki, malarstwa, tańca, rzeźby, wzornictwa i architektury, literatury i dramatu. Poza religią, sztuka jest jedynym sposobem na wykroczenie poza zwierzęcą materialność naszych istnień, sposobem na nawiązanie kontaktu z większą wersją ciebie.
11. Umiejętność dokładnej obserwacji i notowania. Wśród brytyjskich klas wyższych panowało pewne oczywiste niegdyś stwierdzenie polegające na tym, że jeśli nie jesteś w stanie narysować tego, co zobaczyłeś, tak naprawdę nie widziałeś tego, co się tam znajdowało. Dlatego też rysowanie nie było po prostu sposobem na zabicie czasu, ale też metodą na wyostrzenie percepcji.
12. Umiejętność dawania sobie rady z wyzwaniami w każdej postaci.
13. Nawyk bycia ostrożnym w wyciąganiu wniosków. Ciągły rozwój i badanie oceny sytuacji. Dokonujesz oceny i rozróżniasz wartość, a następnie sprawdzasz; masz na uwadze własną prognozę w celu porównania, jak bardzo jest ona odległa od tego, co tak naprawdę ma miejsce, albo w jakim stopniu jest zgodna z tym, co wyjdzie na jaw.
14. Potrzeba sprawnego i krytycznego myślenia/osądu

Trivium

Są trzy podstawowe etapy naszej ewolucji:

  • dzieciństwo,
  • dorosłość,
  • rodzicielstwo lub przywództwo.

Dziecko jest charakteryzowane jako zależne od zewnętrznych potrzeb takich jak: jedzenie, ochrona i zdrowie. W królestwie zwierząt przejście z dzieciństwa do dorosłości jest zakończone, gdy dziecko już nie liczy na innych by być karmione, chronione i utrzymywane w zdrowiu. My, nasz gatunek jesteśmy dziś wiecznymi dziećmi w naszym społeczeństwie. Jak łatwo byłoby winić polityczny, ekonomiczny i społeczny system który wychowuje zależnych ludzi. To nieunikniona prawda, że cały system to odzwierciedlenie stanu tych ludzi. Rzadko dziś widzimy dorosłych w tym sensie, że potrafią sobą pokierować. Co oznacza, że rzadko można spotkać jednostkę, która nadaje się do rodzicielstwa lub przywództwa. Etap rodzicielstwa i przywództwa następuje, kiedy nie tylko umiemy pokierować sobą, ale gdy jesteśmy gotowi i chcemy pomagać innym w kierowaniu sobą. Dzisiejsi przywódcy, niefortunnie, niestety są nikim więcej jak dziećmi w ciałach dorosłych ludzi, noszących ubrania przywódców. cały nasz gatunek staje przed wyborem-kierować sobą czy być rządzonym przez innych.

„Korzystać trzeba z różnych źródeł, kryterium jest jedno czy są tam informacje czy hasła, jak hasła to szkoda czasu, jak informacje to pilnie studiować i z różnych najlepiej przeciwstawnych źródeł” – Józef Kossecki

Prawdziwym wybawieniem z jakiejkolwiek opresji jest usamodzielnienie, wiedza i świadomość. Oto prawdziwa rebelia. Nie daj się złapać w podążanie za liderem jak czyni to 87% osób. Ludzie myślą, że są rebeliantami bo potępiają władze zgodnie z modą. Nie wychodź na ulice twierdząc, że jesteś oświecony… bo przeczytałeś książkę, lub widziałeś film dający przelotne spojrzenie na nieznaną wiedzę. Nie krzycz przez megafon fraz, które pochodzą z badań innych osób. Nie nazywaj się myślicielem, dlatego że należysz do grupy, która reprezentuje niepopularny pogląd. To wszystko jest tylko druga strona medalu… grupowego myślenia kierującego fałszywą rebelią. Jest ona niebezpieczna, bo daje iluzję, iż jesteś wolny i myślisz sam za siebie. Prawdziwa rebelia jest wtedy, gdy przestajesz podążać za kimś, a zaczynasz przewodzić. A tych, którzy pójdą za tobą, powinieneś nauczyć, żeby przestali chodzić za tobą, a sami zaczęli przewodzić. Jedynym sposobem, by przewodzić z powodzeniem, jest pełne zrozumienie Twoich praw, jako człowieka. Rebeliant – buntownik, powstaniec, członek oddziałów paramilitarnych, osoba występująca zbrojnie przeciwko obowiązującemu porządkowi.

Katastrofa wydarza się wtedy gdy zbyt wielu ludzi odmawia zaakceptowania faktu, że wokół nas działają dwa wszechświaty. Jest zimna i twarda rzeczywistość, która leży u podstaw wszystkiego, a na powierzchni leży zasłona z oszust i ustępstw. Im bardziej ludzie odstępują od żywotnych prawd, aby cieszyć się komfortem jaki daje iluzja, tym bardziej roztrzaskany będzie umysł gdy te iluzją upadną. Te dwa światy mogą współistnieć jedynie przez krótki okres czasu i zawsze, wcześniej czy później dojdzie między nimi do kolizji. Nie ma innej możliwości.