What does patriotism mean to you?

What does patriotism mean to you? Nowadays there are few people aware of semantic collapse that came as a result of our occupants’ actions after WWII. Today, nationalism is a negative stereotype, but what did it look like before the war? Back then, there were three...

What is Marxism by Krzysztof Karoń

What is Marxism? Marxism is a communist ideology based upon slogan enunciated by Karl Marx (1818-1883) in his Theses on Feuerbach from 1845: “The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.” It was an indicator...

Nazis in Germany – The real story

Nazis in Germany – The real story [satire] It was September 1939, an extremely hot summer.The streets of the German towns were empty, the wind was slowly swaying an old newspaper, in between the abandoned buildings. Fertility rate drop of the century – 27...

Różnica między aksjomatem a pewnikiem

Różnica między aksjomatem a pewnikiem Fragment książki Propedeutyka filozofii Kazimierza Ajdukiewicza Nauki aprioryczne Nauki aprioryczne scharakteryzowaliśmy jako takie nauki, które nie uważają świadectwa doświadczenia za wystarczającą legitymację dla swych...

4 nadrzędne zasady współczesnego satanizmu – Mark Passio

„Jeśli ktoś nie myśli o tym, aby dążyć do rzeczy najlepszych, lecz wszelkimi sposobami stara się czynić to tylko, co mu sprawia największą przyjemność, czym różni się naprawdę od najgłupszego bydlęcia?” – Sokrates   4 nadrzędne zasady współczesnego satanizmu W...